AIF-2016 ro

Zilele Feroviare 2011 – Relocarea zonelor de producție din Vest în Est.

  • -

Zilele Feroviare 2011 – Relocarea zonelor de producție din Vest în Est.

INVITAȚIE PENTRU PRESĂ
Zilele Feroviare 2011 – Relocarea zonelor de producție din Vest în Est.
Provocare pentru sectorul transporturilor și dezvoltarea urbană
peste 250 de delegați; 80 de speakeri internaționali;
27 de expozanți de tehnică feroviară; 30 de vehicule feroviare expuse la Gara de Nord;
peste 25 miliarde Euro – cifra de afaceri însumată a partenerilor
București, 02 octombrie 2011 – Strategia de relocare a facilităților de producției căre economiile din
Est implică analiză atentă a oportunităţilor existente în cadrul lanţului de furnizori, iar transportul
mărfurilor către clientul final reprezintă un element cheie. Includerea transportului feroviar în acest
lanț oferă noi posibilități de dezvoltare prin flexibilizarea actului de transport. Această strategie
contribuie totodată la progresul tehnologic al zonelor în care s-a realizat transferul de capital și
tehnologie. Polii industriali creați intensifică nevoia de mobilitate a persoanelor. Astfel, principalul
obiectiv al factorilor politici și autorităților locale, dar și al industriei feroviare, este reprezentat de
identificarea rapidă a soluţiilor pentru satisfacerea acestei nevoi într-un mod durabil.
Zilele Feroviare 2011 – Summitul Feroviar din Spațiul Extins al Mării Negre (SEMN) au ca obiectiv
analiza tuturor fazelor procesului de transport feroviar al mărfurilor pe relația Est spre Vest, prin
SEMN și identificarea celor mai eficiente idei de creștere a volumului de mărfuri transportat pe
calea ferată.
Liderii politici și cei ai comunității de afaceri ce vor participa la dezbateri vor sublinia soluțiile și
metodele   politice,   administrative   și   tehnologice   pentru   construirea   unei   platforme   de   afaceri
feroviare în SEMN, zonă mediană a platformei Eurasiatice. Ministrului Transporturilor din România,
Anca Boagiu, i se vor alătura în cadrul dezbaterilor Lord Tony Berkeley (Președinte Rail Freight
Group, UK),  Jeremie Pelerein  (Secretar Executiv al Rail Forum Europe – forum al membrilor
Parlamentului   European),   Isabelle   Ryckbost   (Director   Federația   Europeană   a   Porturilor
Interioare), Robin Martens (Director General European Gateway Platform, inițiator al Strategiei de
Transport Intermodal a României) și alți 80 de lideri politici sau tehnici din sistemul de transport
european și asiatic.
Discuțiile de la Zilele Feroviare 2011 se vor încadra în Platforma România Feroviară 2020: inițiativă
privată, ce se bucură de sprijinul autorităților publice, pentru relansarea sectorului de cale ferată
din România, având ca pivot central încurajarea cercetării și inovației în domeniu, ca vector de
creștere economică și a competitivității companiilor din domeniu pe plan internațional.
Zilele Feroviare 2011 se vor desfășura în spațiul hotelului Radisson București (Calea Victoriei) în
zilele de marți și miercuri (4-5 Octombrie 2011), începând cu ora 9.00.
Contact:
Stefan Roseanu
Senior Partner Club Feroviar & Secretar General AIF
Email: stefan.roseanu@clubferoviar.ro
Despre Asociaţia Industriei Feroviare din România – AIF: organizaţie nonguvernamentală şi non-profit  
ce are ca misiune creşterea notorietăţii transportului pe şină în România şi promovarea acestuia ca  
principal   sistem   de   transport   pentru   marfă   şi   călători.   Asociaţia   îşi   stabileşte   printre   obiective  
intensificarea dialogului dintre reprezentanţii industriei feroviare şi beneficiarii produselor acesteia în  
sensul identificării celor mai bune soluţii tehnice şi financiare pentru proiectele feroviare din România şi  
străinătate.

Despre Club Feroviar: organizație non-guvernamentală, de drept privat, ce acționează ca o platformă  
integrată   de   comunicare   adresată   organizaţiilor   din   domeniul   feroviar,   transportului   multimodal   și  
transportului   public   şi  are   ca  misiune   realizarea   în   Spaţiul   Extins   al   Mării   Negre   (SEMN)  a   unui  
transport feroviar integrat, competitiv şi orientat catre client. Clubul Oamenilor de Afaceri Club Feroviar  
este   centrul   diplomaţiei   sectorului   feroviar   și   de   transport   public.   Implicând   principalii   acţionari   ai  
mediului de afaceri feroviar local și european, organizaţia reprezintă un grup de discuţii strategic care  
susţine dezvoltarea sectorului feroviar și de transport public. Clubul încurajează comunicarea între  
reprezentanţii autorităţilor relevante, companii, membri ai mediului academic, jurnalişti şi organizaţii  
non-profit. Având ca principal scop îmbunătăţirea competitivităţii în sectorul feroviar și transportului  
public, Clubul cuprinde grupuri de consultanţă strategică, ştiinţifică şi tehnică care oferă consultanţă  
autorităţilor din domeniu. Documentele şi studiile publicate abordează problemele cu care se confruntă  
companiile feroviare şi alcătuiesc cadrul unei strategii de dezvoltare durabilă a căilor ferate.