AIF-2016 ro

Category Archives: organizaţii internaţionale

  • -

EIM – Asociaţia Administratorilor Europeni de Infrastructură

Rue de la Loi, Nr. 28, Cod poştal: B – 1040, Bruxelles, Belgia

Tel: +32 2 2343770; Fax: +32 2 2343778

Email: info@eimrail.org

Website: www.eimrail.org

 

EIM este o asociaţie înfiinţată pentru a promova interesele operatorilor privaţi de infrastructură din Europa. Este o organizaţie de lobby, care oferă, de asemenea, şi expertiză organizaţiilor si instituţiilor europene, inclusiv Autorităţii Feroviare Europene ERA. Administratori de cale ferată din zece ţări ale Europei sunt membri EIM.


  • -

UIRR – Uniunea Internaţională a Companiilor de Transport Intermodal Rutier-Cale Ferată

Rue Montoyer, Nr. 31, Cod poştal: B-1000, Bruxelles, Belgia

Tel: +32 2 5487890; Fax: +32 2 5126393

Email: rudycolle@uirr.com

Website: www.uirr.com

 

Toate activităţile îndeplinite de către UIRR sunt îndreptate către dezvoltarea transportului combinat rutiero-feroviar în Europa, apărând în acelaşi timp interesele celor 19 companii membre din state europene, care, fiecare pe pieţele interne, se ocupă cu organizarea şi marketingul acestui sistem inteligent pentru transportul mărfurilor.


  • -

UITP – Asociaţia Internaţională pentru Transport Public

Rue Sainte-Marie (Quai de Charbonnages), Nr. 6, Cod poştal: B0080, Bruxelles, Belgia

Tel: +32 2 6736100; Fax: +32 2 6601072

Email: hans.rat@uitp.com

Website: www.uitp.org

 

UITP reprezintă o reţea internaţională care leagă principalele companii sau asociaţii ce prestează servicii de transport public. Aceasta acţionează ca un punct de referinţă în cazul practicilor pentru transportul public şi găzduieşte un forum internaţional pentru discuţiile pe marginea politicilor în transportul public.


  • -

UIC – Uniunea Internaţională a Căilor Ferate

Rue Jean Rey, Nr. 16, Cod poştal: 75015, Paris, Franţa

Tel: +33 1 44492020; Fax: +33 1 44492029

Email: loubinoux@uic.org

Website: www.uic.org

 

UIC are scopul de a promova cooperarea tehnică între membrii săi pentru a se realiza şi menţine un sistem de transport pe calea ferată coerent. Principalele sale responsabilităţi presupun definirea scopurilor comune, realizarea de specificaţii, standarde şi realizarea lor, cât şi încheierea de acorduri cu organizaţii internaţionale.


  • -

CIT – Comitetul Internaţional al Transporturilor Feroviare

Weltpoststrasse, Nr. 20, Cod poştal: CH-3015, Bern, Elveţia

Tel: +41 31 3500193; Fax: +41 31 3500199

Email: info@cit-rail.org

Website: www.cit-rail.org

 

Comitetul Internaţional al Transporturilor Feroviare (CIT) este o asociaţie ce include 200 de companii feroviare şi de expediţie, ce asigură servicii internaţionale de transport de marfă şi pasageri. Comitetul are ca membri aproximativ 120 de organizaţii independente, dintre care 80 sunt parteneri ai membrilor asociaţi CIT.


  • -

UNIFE – Uniunea Industriei Feroviare din Europa

Avenue Louise 221, B-1050 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 626 12 60; Fax: +32 2 626 12 61

Website: www.unife.org

 

UNIFE reprezintă companiile europene responsabile cu conceperea, producţia, mentenanţa şi reabilitarea sistemelor, subsistemelor şi echipamentelor utilizate în sectorul feroviar. Calitatea de membru UNIFE se extinde şi asupra membrilor asociaţi, care reprezintă în principal asociaţii naţionale din industria feroviară. Rolul UNIFE este de a reprezenta interesele membrilor săi la nivelul instituţiilor europene şi internaţionale.