AIF-2016 ro

UIRR – Uniunea Internaţională a Companiilor de Transport Intermodal Rutier-Cale Ferată

  • -

UIRR – Uniunea Internaţională a Companiilor de Transport Intermodal Rutier-Cale Ferată

Rue Montoyer, Nr. 31, Cod poştal: B-1000, Bruxelles, Belgia

Tel: +32 2 5487890; Fax: +32 2 5126393

Email: rudycolle@uirr.com

Website: www.uirr.com

 

Toate activităţile îndeplinite de către UIRR sunt îndreptate către dezvoltarea transportului combinat rutiero-feroviar în Europa, apărând în acelaşi timp interesele celor 19 companii membre din state europene, care, fiecare pe pieţele interne, se ocupă cu organizarea şi marketingul acestui sistem inteligent pentru transportul mărfurilor.