AIF-2016 ro

Category Archives: organizaţii de standardizare

  • -

CEN – Comisia Europeană pentru Standardizare

Avenue Marnix, Nr. 17, Cod poştal: B-1000, Bruxelles, Belgia

Tel: + 32 2 5500811; Fax: + 32 2 5500819

Email: infodesk@cen.eu

Website: www.cen.eu

CEN reprezintă cel mai mare furnizor de Standarde Europene şi specificaţii tehnice. Este singura organizaţie recunoscută la nivel european, în conformitate cu Directiva 98/34/CE privind conceperea, elaborarea şi adoptarea Standardelor Europene pentru toate zonele de activitate economică, cu excepţia electrotehnologiei (CENELEC) şi telecomunicaţiilor (ETSI). Cei 31 de Membri Naţionali CEN colaborează la dezvoltarea Standardelor Europene (ENs).


  • -

ASRO – Asociaţia de Standardizare din România

Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Cod poştal: 010362, Sector 1, Bucureşti, România

Tel: +40 21 3163296; Fax: +40 21 3160870

Email: asro@asro.ro

Website: www.asro.ro

 

ASRO este organismul privat de interes public specializat în domeniul standardizării. ASRO reprezintă România în procesul de standardizare internaţională prin coordonarea activităţii naţionale, organizarea schimbului de informaţii referitoare la standardizare, astfel încât Asociaţia are un rol important în dezvoltarea economică şi optimizarea performanţei firmelor româneşti.