AIF-2016 ro

CEN – Comisia Europeană pentru Standardizare

  • -

CEN – Comisia Europeană pentru Standardizare

Avenue Marnix, Nr. 17, Cod poştal: B-1000, Bruxelles, Belgia

Tel: + 32 2 5500811; Fax: + 32 2 5500819

Email: infodesk@cen.eu

Website: www.cen.eu

CEN reprezintă cel mai mare furnizor de Standarde Europene şi specificaţii tehnice. Este singura organizaţie recunoscută la nivel european, în conformitate cu Directiva 98/34/CE privind conceperea, elaborarea şi adoptarea Standardelor Europene pentru toate zonele de activitate economică, cu excepţia electrotehnologiei (CENELEC) şi telecomunicaţiilor (ETSI). Cei 31 de Membri Naţionali CEN colaborează la dezvoltarea Standardelor Europene (ENs).