AIF-2016 ro

Operatorii feroviari şi administratorii de terminale sunt invitaţi să participe la Grupurile consultative ale Coridorului Feroviar de Marfă nr. 7 „Orient”

  • -

Operatorii feroviari şi administratorii de terminale sunt invitaţi să participe la Grupurile consultative ale Coridorului Feroviar de Marfă nr. 7 „Orient”

Category : Ştiri

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi Consiliului din 22 septembrie 2010 privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv,

gestionarii de infrastructură feroviară sunt obligaţi să stabilească coridoare de transport de marfă în Europa.

Gestionarii de infrastructură ai coridoarelor de transport de marfă trebuie să definească şi să

organizeze în comun trase internaţionale prestabilite pentru trenurile de marfă, pentru care trebuie

să faciliteze timpii de parcurs, frecvenţele, timpii de plecare şi de sosire şi rutele potrivite pentru

serviciile de transport de marfă în vederea îmbunătăţirii competitivităţii serviciilor de transport

feroviar de marfă.

Conform Art. 8 alin. 7 şi 8 din Regulament, Consiliul de Administraţie al unui coridor trebuie să

înfiinţeze un Grup Consultativ al Proprietarilor/Administratorilor de Terminale şi un Grup

Consultativ al Operatorilor Feroviari care sunt interesaţi de coridoarele de transport feroviar de

marfă. Grupurile Consultative pot să emită un aviz privind orice propunere a Consiliului de

Administraţie care are consecinţe directe asupra investiţiilor şi gestionării terminalelor sau,

respectiv asupra funcţionării operatorilor feroviari. Grupurile Consultative pot, de asemenea, să

emită avize din proprie iniţiativă.

Regulamentul descrie în mod detaliat sarcinile care trebuie îndeplinite pentru stabilirea coridorului de transport feroviar de marfă. În ceea ce priveşte Coridorul de Transport Feroviar de Marfă nr. 7, denumit în continuare Coridorul „Orient”, gestionarii de infrastructură feroviară au înfiinţat Consiliul de Administraţie şi au început să lucreze la stabilirea coridorului, potrivit Regulamentului.

Activitatea Consiliului de Administraţie cuprinde elaborarea mai multor studii şi planuri, descrieri

ale coridorului, înfiinţarea unei organizaţii şi elaborarea instrumentelor IT necesare pentru

funcţionarea Coridorului „Orient”. Operatorii feroviari şi proprietarii/administratorii de terminale

pot face observaţii cu privire la propunerile şi materialele elaborate de Consiliul de Administraţie,

dacă consideră că este necesar acest lucru. Limba de lucru este limba engleză, iar participarea la Grupurile Consultative este voluntară.

Dacă compania dumneavoastră este interesată de înfiinţarea şi participarea la Grupul Consultativ al Proprietarilor/Administratorilor de Terminale pentru Coridorul „Orient” sau la Grupul Consultativ al Operatorilor Feroviari pentru Coridorul „Orient”, vă rugăm să contactaţi gestionarul de infrastructură feroviară CFR SA, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, 010873 Bucureşti, sector 1, România, tel.: 0040 21 319 24 70, fax: 0040 21 319 24 71. De asemenea, puteţi accesa adresa http://www.mav.hu/english/rfc7ocag.php , unde puteţi găsi Regulamentul (UE) 913/2010, regulile preconizate privind consultările dintre Consiliul de Administraţie şi Grupurile Consultative pentru Coridorul „Orient”, etapele de aderare la un Grup Consultativ, etc. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi Consiliul de Administraţie al Coridorului „Orient” la adresa de e-mail indicată pe pagina de Internet.