AIF-2016 ro

În următorii 7 ani, UE îşi îndreaptă atenţia către transportul feroviar

  • -

În următorii 7 ani, UE îşi îndreaptă atenţia către transportul feroviar

Category : Ştiri

În cadrul Programului „Orizont 2020” al UE, una din priorităţi este transportul feroviar şi de asemenea, strategia se axează pe 3 componente principale, pe partea ştiinţifică este importantă excelenţa, pe partea industrială se încurajează competitivitatea, iar pe cea socială se încearcă să se îndeplinească proiectele ce răspund provocărilor impuse de societate.

Pentru următorii 7 ani (2014-2020), programul are nevoie de 88 mld euro, din care, segmentul de transport necesită investiţii de cca 7 mld euro. „La nivel european, provocarea impusă de transport constă în formarea unui sistem de transport eficient din punct de vedere al resurselor, să fie prietenos cu mediul şi să ofere siguranţă în beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii. Vom promova inovaţia ce are ca scop încurajarea utilizării unui transport inteligent, ecologic şi integrat. Pentru un transport ecologic şi inteligent, prin Orizont 2020 bugetul estimat pe acest segment este de cca 7 mld euro”, a declarat Liam Breslin, director al Transport Surface Transport Research & Innovation DG, din Comisia Europeană, în cadrul conferinţei „Transportul feroviar de pasageri pe agenda mobilităţii durabile”, ce a avut loc în perioada 28-29 martie 2012, la Sibiu (România) şi a fost organizată de Club Feroviar şi Asociaţia Industriei Feroviare din România (AIF).

Astfel, pentru un transport eficient şi ecologic, inovaţia  vizează dezvoltarea vehiculelor mai curate, realizarea echipamentelor inteligente privind infrastructura şi serviciile şi de asemenea se urmăreşte îmbunătăţirea transportului şi mobilităţii în zonele urbane.

Pentru o mobilitate mai bună, reducerea congestiei şi creşterea gradului de securitate şi siguranţă, cercetarea şi inovarea din transportul feroviar mai vizează şi crearea de noi concepte pentru transportul de marfă şi logistică, reducerea accidentelor şi îmbunătăţirea securităţii.

„Implementarea proiectelor se bazează pe participarea intensă a sectorului de IMM-uri, care va primi 15% din bugetul privind provocările societăţii şi din „Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT)”, se doreşte simplificarea beneficiilor IMM-urilor, se va utiliza un nou instrument al IMM-urilor privind provocările sociale, iar programul de finanţare a investiţiilor de capital de risc va priorita segmentul IMM-urilor” a mai precizat Breslin.

Pentru încurajarea industriei, în prezent UNIFE elaborează proiectul de Shift²Rail, ce va fi evaluat de ERRAC (Platforma tehnologică ERRAC-Consiliul Consultativ pentru Cercetare în Domeniul Feroviar). Propunerea încurajează industria în implementarea proiectelor mari, stabileşte iniţiative în concordanţă cu Cartea albă a Transporturilor, şi se concentrează pe adoptarea sistemelor inovatoare în tehnologie, ce se bazează pe două obiective prioritare : creşterea capacităţii şi competitivităţii.

În 2013 se estimează că programul va fi elaborat, iar în 2014 se va discuta disponibilitatea bugetului în conformitate cu strategia Orizont 2020.

În ceea ce priveşte transportul feroviar din România, acesta are nevoie de investiţii masive atât pentru proiecte de infrastructură şi materila rulant, cât şi pentru inovaţia şi cercetare în domeniu. „În România, dacă vreţi să investiţi în infrastructură şi material rulant, trebuie să fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă la nivelul politicii europene. În acest sens, este important să se acorde o atenţie deosebită segmentului de cercetare şi inovare în domeniul feroviar şi de asemenea este neovie de promovare intensă pentru a stabili criterii clare în scopul formării unui sistem feroviar performant”, a mai precizat Breslin.