AIF-2016 ro

Category Archives: presa scrisă

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

Transportul feroviar prezintă avantaje clare în momentul calculării costurilor externe – comunicat de presa CER&UIC

Potrivit rezultatelor unui raport care a analizat costurile externe din sectorul transporturilor au fost reconfirmate avantajele nete ale sectorului de transport feroviar atunci când vine vorba de impactul social şi asupra mediul al diferitelor moduri de transport.

Studiul, realizat pentru Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC) de către o echipă de consultanţi independenţi formată din CE Delft, INFRAS şi ISI, confirmă faptul că valoarea costurilor externe rezultate din transportul rutier şi cel aerian, pentru pasager/km, sunt de patru ori mai ridicate decât cele din transportul feroviar. Aceleaşi valori se observă şi pentru transportul de marfă.

Transportul rutier este responsabil pentru o cotă covârşitoare a costurilor externe, situată la 93%. Autoturismele generează costuri externe de 62%, urmate de camioane care totalizează 14% din costurile externe, furgonetele generează 9%, motocicletele au costuri externe de 5% iar autobuzele de 4%. Transportul aerian de pasageri (studiul a analizat zborurile efectuate doar în Europa) are cea mai mare cotă de costuri externe, de 4%. Transportul feroviar generează mai puţin de 2% din totalul costurilor externe atât pentru transportul de marfă cât şi pentru cel de călători. Transportul maritim intern de marfă generează costuri externe de 0,3%. În total aproximativ 76% din costurile externe pot fi atribuite transportului de pasageri şi 24% celui de marfă.

Totalul costurilor externe în sectorul transporturilor în UE-27 [fără Malta şi Cipru – care nu deţin cale ferată (n.r.) – dar incluzând Norvegia şi Elveţia (nu sunt state membre UE dar au cale ferată n.r.)] se ridică la peste 500 miliarde euro (cifre înregistrate în 2008), ceea ce însemnaă aproximativ 4% din PIB-ul UE. Dacă sunt incluse şi taxele de aglomerare sumei sus-menţionate i se mai adaugă un procent de la 0,9 până la 1.9%, fapt care urcă impactul total al costurilor externe la 5 – 6% din PIB-ul UE.

Abordarea problemei costurilor externe poate funcţiona prin stabilirea unei valori monetare pentru fiecare impact al sectorului transporturi (zgomot, dioxid de carbon, poluarea aerului, accidente, etc) şi apoi prin calcularea impactului total al fiecărui mod de transport. Estimările totale şi cele medii ale costurilor externe asigură o bază solidă pentru compararea impactului negativ al diferitelor moduri de transport asupra mediului şi pot fi de asemenea folosite pentru dezvoltarea unei strategii generale de către Comisia Europeană şi statele membre.

O altă metodă ar putea consta în analiza cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură. De asemenea rezultatele studiului pot fi utilizate ca bază pentru strategiile de stabilire a preţurilor pentru transporturi.

Aceste rezultate apar într-un moment crucial pentru dezbaterea strategiei europene de transport. O mai bună utilizare a indicatorilor de preţuri, prin internalizarea costurilor externe, a fost una dintre platformele de bază pentru Cartea Albă a Transporturilor din 2011.Ultima revizuire a Directivei privind Eurovinieta, finalizată în 2011, permite în prezent statelor membre UE să calculeze taxele pentru transportul rutier de mărfuri, care includ taxele pentru poluarea aerului şi pentru zgomotul generat.

Acest raport important este doar un nou indiciu clar al beneficiilor sectorului feroviar din punctul de vedere al aspectului de mediu, social şi economic. El demonstrează faptul că transportul feroviar are un rol cheie în dezvoltarea unei economii verzi”, a declarat Directorul General al UIC, Jean-Pierre Loubinoux. La rândul său, Directorul General al CER, Libor Lochman a declarat: „Aceste cifre noi subliniază costurile pe care trebuie să le suporte societatea mai degrabă decât utilizatorii individuali. Prin urmare, sperăm ca CE să avanseze planurile pentru o mai accentuată internalizare a costurilor externe care să ducă la o concurenţă mai corectă între diferitele moduri de transport şi care să creeze condiţiile necesare schimbului modal în favoarea mijloacelor de transport mai puţin poluante.”

Costurile externe medii

Costurile totale în funcţie de volumele de trafic indică costurile medii pentru fiecare mijloc de transport. Acest lucru permite o comparaţie intermodală prin calcularea costurilor care ar putea fi evitate prin trecerea de la un mod la altul cu impact extern scăzut.

Din graficele incluse in prezentare se poate vedea că aceste costuri externe medii în cazul transportului rutier sunt de peste patru ori mai mari decât în cazul transportului feroviar de pasageri şi de peste şase ori mai ridicate decât serviciile de transport feroviar de marfă (excluzând congestia). 

Studiul poate fi accesat in integralitate la adresa:

http://www.cer.be/media/2312_External%20Costs%20update%20study_FINAL.pdf

  • -