AIF-2016 ro

Scrisoare deschisa adresata clasei politice din România: “ Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2009. Sistemul feroviar – Cenusareasa transporturilor”

  • -

Scrisoare deschisa adresata clasei politice din România: “ Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2009. Sistemul feroviar – Cenusareasa transporturilor”

Category : Ştiri

Stimate Domnule,
În aceste zile aveti supus spre dezbatere si aprobare Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2009, propus de Guvernul condus de domnul Prin Ministru Emil Boc. Bugetul de stat, conform declaratiilor repetate ale Domniei Sale, tine cont de nevoia acuta de investitii publice necesare relansarii urgente a economiei românesti, cu un accent deosebit pe investitiile în infrastructura, Proiectul legii bugetului de stat continua distrugerea infrastructurii feroviare, prin nepasare, si duce implicit la izolarea tehnica, economica si sociala a României. Bugetul de stat propus sa finanteze politicile publice în domeniul transporturilor dezavantajeaza în mod evident transportul feroviar în favoarea celui rutier, ignorând înca o data nevoile reale de finantare imediata a sectorul feroviar.
Daca facem o comparatie între cifrele înscrise în actul la care ne referim observam urmatoarea situatie:
1. pentru “programul de dezvoltare si modernizare a infrastructurii feroviare si a statiilor de cale ferata” sunt alocati 1,19 Miliarde RON
2. pentru “programul de modernizare a drumurilor nationale” sunt alocati 2,6 Miliarde RON
3. pentru ”programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier (autostrazi, drumuri expres, variante ocolire localitati)” , sunt alocati 3,36 Miliarde RON.
Observam astfel o alocare bugetara de aproape cinci ori mai mare (aproximativ 6 Miliarde RON) pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere, în comparatie cu cea feroviara (1,2 Miliarde RON). De asemenea trebuie subliniat ca fondurile destinate infrastructurii feroviare sunt diminuate si prin includerea statiilor de cale ferata în acelasi capitol bugetar (aproximativ 30 Milioane RON).
Facând o comparatie între sumele alocate “programelor de reparatii”, observam ca pentru infrastructura feroviara sunt alocati 81,3 mil. RON, în timp ce pentru infrastructura rutiera sunt alocati 521,7 mil. RON (o suma de peste 6 ori mai mare). În acelasi timp va amintim ca în notele de fundamentare facute publice de catre Ministerul Transporturilor, necesarul investitional pentru repararea elementelor infrastructurii caii ferate publice este de peste 880 mil. RON, anual, adica de peste 10 ori mai mult decât suma alocata prin Proiectul legii bugetului de stat.
Promovarea agresiva a transportului rutier, reliefata prin proportia inechitabila între investitia în transportul feroviar si cel rutier ignora în mod evident problemele legate de siguranta circulatiei, protectia mediului sau punctele de congestie, aceleasi probleme pe care Uniunea Europeana le-a luat în calcul când a hotarât promovarea transportului feroviar. Uniunea Europeana favorizeaza financiar în mod clar transportul feroviar, Regulamentul 1665/99 specificând foarte clar ca investitiile în retelele de transport pan-europene (TEN-T) trebuie directionate în proportie de minim 55% catre proiectele feroviare si nu mai mult de 25% catre transporturile rutiere.
Pentru modernizarea parcului de material rulant (locomotive, vagoane, automotoare, etc.) statul român este dispus, de asemenea sa cheltuiasca numai 600 mil. RON, în conditiile în care parcul existent este depasit din punct de vedere tehnic si moral în proportie de peste 70%.
Luând în considerare nevoia acuta de investitii la nivelul infrastructurii feroviare publice, în vederea asigurarii unui sistem de transport modern, orientat catre nevoile cetateanului si ale transportatorilor de marfa si pentru respectarea acordurilor internationale în care România este parte, va solicitam sa ne ajutati în asigurarea unei finantari adecvate a proiectelor feroviare, prin redistribuirea corecta a fondurilor de care dispune Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
Liberalizarea pietei de transport feroviar de marfa – devenita obligatorie si pentru România începând cu 1 ianuarie 2009 – nu se poate realiza în absenta unei infrastructuri de transport care sa corespunda normelor tehnice si comerciale ale Uniunii Europene.
Redistribuirea corecta a fondurilor, minim pe principiul paritatii, ofera României sansa de a ocupa în Europa pozitia de partener egal cu celelalte state membre si va evita sanctionarea tarii noastre pentru nerespectarea legislatiei comunitare în domeniu. Va reamintim ca în varianta actuala a proiectului legii bugetului de stat infrastructura rutiera primeste sume de pâna la 5 ori mai mari decât infrastructura feroviara (6,5 Miliarde RON vs. 1,3 Miliarde RON).
Redistribuirea corecta a acestor sume va permite atragerea cofinantarii de la Bugetul Uniunii Europene (peste 2 Miliarde EURO), va oferi calatorilor un transport public modern, orientat catre nevoile reale de dezvoltare si mobilitate, va oferi agentilor comerciali posibilitatea identificarii celor mai bune solutii de transport pentru marfurile produse si, nu în ultimul rând, va contribui la pastrarea sau crearea de noi locuri de munca în transportul si industria feroviara.
Asigurându-va de întreaga noastra consideratie, Asociatia Industriei Feroviare din România va sta la dispozitie pentru identificarea si promovarea proiectelor de transport care sa contribuie la dezvoltarea durabila a tarii noastre.

Cu respect,
Stefan Roseanu

Secretar General
Asociatia Industriei Feroviare din România