AIF-2016 ro

Scrisoare adresata noului director general al CFR SA

  • -

Scrisoare adresata noului director general al CFR SA

Category : Ştiri

Stimate domnule Director General,

 

Asociaţia Industriei Feroviare din România – AIF vă felicită pentru numirea dumneavoastră în funcţia de director general al companiei CNCF „CFR” S.A. şi vă urează succes în activitatea pe care o începeţi în aceste zile.

Reiterând faptul că infrastructura feroviară este una din componentele de mare importanţă ale economiei României, sperăm că va beneficia, în continuare, de un interes pe măsura importanţei sale din partea noului Guvern şi a dumneavoastră personal.

Astfel, ne exprimăm sprijinul total pentru continuarea lucrărilor deja începute pe Coridorul IV Pan European, sperând chiar într-o intensificare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere multianuală şi pe alte secţiuni ale reţelei de cale ferată din România, a cărei reconstrucţie sau reabilitare va conduce la o creştere a vitezei de circulaţie a trenurilor de marfă sau călători şi implicit la o creştere a calităţii transportului feroviar.

După cum ştiţi, transportul feroviar se bucură de o atenţie deosebită în Uniunea Europeană, fiind considerat singurul mod de transport ecologic, durabil, eficient şi sigur. Comisia Europeană recomandă astfel menţinerea sau crearea unei reţele feroviare dense în toate statele membre precum şi conectarea marilor aeroporturi la reţeaua de calea ferată şi îşi propune ca, până în 2030, un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km să fie transferat de pe şosele către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată, iar până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii să se efectueze pe calea ferată (Comisia Europeană, Cartea Albă a Transporturilor, 2011).

Acesta este doar unul din motivele pentru care România trebuie să menţină dar şi să dezvolte o infrastructură feroviară adecvată atingerii acestor obiective.

Infrastructura feroviară stă la baza sistemului naţional de transport feroviar, susţinând întreaga industrie feroviară din România, care pastrează încă centre de tradiţie ce au reuşit, în ciuda condiţiilor neprielnice din ultimele decenii, să-şi continue activitatea iar în ultimii ani chiar să şi-o dezvolte. În plus, reţeaua de cale ferată trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu al operatorilor feroviari europeni şi trebuie conectată, în cel mai scurt timp posibil, la reţeaua europeană TEN-T. Toate acestea ne îndreptăţesc să reafirmăm importanţa căii ferate în economia românească precum şi necesitatea dezvoltării continue a ei.

Asociaţia Industriei Feroviare din România vă asigură că vă va acorda tot sprijinul în desfăşurarea unei activităţi care să impulsioneze modernizarea infrastructurii feroviare, să dezvolte şi să promoveze acest mod de transport ca fiind singurul ecologic, durabil si sigur.

Cu consideraţie,

Daniel Birsan

Preşedinte

Asociaţia Industriei Feroviare din România                                                                                       11.01.2013