AIF-2016 ro

România: operatorii privaţi solicită autorităţilor accesul liber la relaţiile de transport cu statele CSI

  • -

România: operatorii privaţi solicită autorităţilor accesul liber la relaţiile de transport cu statele CSI

Category : Ştiri

O problemă cu care se confruntă operatorii privaţi de transport feroviar de marfă este accesul limitat la relaţiile de transport cu statele CSI, din cauza deciziilor Ministerului Transporturilor. Aceasta se referă la excluderea operatorilor privaţi din comisiile de coordonare a volumului de transport cu ţările membre OSJD şi de asemenea aceştia nu sunt reprezentaţi în organismul reprezentativ al României de balanţă de plţi, cu membrii OSJD. „Această problemă vizează două aspecte. Unul se referă la faptul că există un sistem de decontare reciprocă de staţionare a vagoanelor şi se ţine o balanţă de plăţi unice. Cel de-al doile apunct se referă la necesitatea estimărilor volumelor de marfă transportate în decurs de un an, care urmează să fie discutate în cadrul comisiei de coordonare a volumelor. În această comisie din partea României face parte operatorul naţional CFR Marfă, care refuză să reprezinte operatorii feroviari privaţi. Astfel, atât timp cât noi, operatorii privaţi, nu suntem reprezentaţi nu suntem prezenţi nici în comisie şi nici în efectuarea balanţelor pentru plăţile unice. Am cerut autorităţilor să fim reprezentaţi în mod independent de către administratorul de infrastructură CFR SA, însă este foarte greu  să obţinem acest lucru”, a declarat George Buruiană, Preşedinte al Asociaţiei Transportatorilor Feroviari din România, în cadrul conferinţei „Un transport feroviar de marfă eficient pentru servicii logistice competitive”, desfăşurată în perioada 25-26 aprilie 2012, Constanţa, şi organizată de Club Feroviar şi Asociaţia Industriei Feroviare din România (AIF).

Astfe, în contextul în care CFR SA este administratorul de infrastructură la nivel naţional şi ar deveni reprezentantul operatorilor feroviari de marfă în cadrul comisiei de coordonare, s-ar realiza eliminarea limitărilor impuse şi accesul liber la infrastructură, deoarece, CFR SA va putea realiza cooperări cu gestionarii de infrastructură din statele CSI pentru facilitarea transportului. „Cererile pentru transportul mărfurilor în această regiune sunt mari şi sunt în creştere şi este nevoie de asigurarea unui transport feroviar competitiv şi performant, care poate fi furnizat de operatorii privaţi din România”, a mai precizat Buruaină.

Pe lângă aceste inconveniente, România încă se confruntă cu probleme ce trebuie să fie rezolvate şi ţin de tratamentul diferenţiat între operatorii feroviari de marfă, prin limitarea accesului la infrastructură şi la facilităţile oferite de depouri şi la terminalele de containere. De asemenea, există discriminarea între transportul feroviar şi cel rutier, întrucât taxa de utilizare a infrastructurii din transportul feroviar este mult mai mare decât cea pe rutier. „Acesta este unul din motivele care transportul rutier ne concurează, în mod greşit, iar sectorul feroviar pierde teren. Pot să spun că TUI pentru căile ferate reprezintă 20% din costuri, pe când în transportul rutier, doar 2%, ceea ce reprezintă o discriminare reală între cele două moduri de transport”, a mai precizat George Buruiană.