AIF-2016 ro

Platforma România Feroviară 2020 va fi lansată de către cinci asociaţii de profil

  • -

Platforma România Feroviară 2020 va fi lansată de către cinci asociaţii de profil

Category : Ştiri

Clubul Oamenilor de Afaceri – Club Feroviar, alături de marile organizaţii feroviare, Alianţa Pro Calea Ferată, Asociaţia Industriei Feroviare – AIF, Asociaţia Transportatorilor Feroviari – ATFER şi Organizaţia Patronală de Reparat Material Rulant – OPREMAR creează platforma România Feroviară 2020.

În acest sens, asociaţiile sus-menţionate lansează o dezbaterea publică pe marginea principalelor obiective ale României Feroviare 2020, la15 septembrie 2011, ora 10.00, la Hotel Ibis Gara de Nord.

Motivul pentru care cele cinci asociaţii din sectorul feroviar românesc lansează acest proiect îl constituie faptul că România, ca stat membru al Uniunii Europene şi poarta de est a spaţiului unional, are nevoie de o politică a sistemului de transport feroviar bine definită, care să răspundă ceinţelor de mobilitate a persoanelor şi mărfurilor, de creştere a competitivităţii industriale şi a întreprinderilor feroviare dar şi de creştere durabilă a societăţii româneşti.

Potrivit comunicatului, asociaţiile intenţionează să utilizeze platforma într-o formulă flexibilă şi productivă pentru a asista autorităţile publice din România şi UE în elaborarea şi atingerea obiectivelor strategiei privind sectorul de transport şi industrial feroviar.

Principalele obiective stabilite prin lansarea acestei platforme de lucru vizează construirea unui rol

puternic al căii ferate în societatea şi economia românească, sporirea încrederii clienţilor în acest sistem de transport reflectată prin creşterea numărului călătorilor şi volumelor de marfă, creşterea competitivităţii şi inovaţiei în sectorul industrial precum şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale lucrătorilor din sectorul feroviar.

Platforma România Feroviară 2020 se va constitui într-un grup de lucru pentru dezvoltarea unei strategii de relansare a transportului şi industriei feroviare în România. Obiectivele generale ce stau la baza documentelor de lucru ale platformei România Feroviară 2020 sunt cele ale Uniunii Europene, enunţate în cadrul Strategiei Europa 2020, Strategiei Dunării, Cărţii Albe a Transporturilor 2011 – Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor şi a Cărţii Verzi a Mobilităţii Urbane, şi cele ale României, enunţate prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 şi Strategia de Transport Intermodal în România 2020.