AIF-2016 ro

ATFER – Asociaţia Transportatorilor Feroviari

  • -

ATFER – Asociaţia Transportatorilor Feroviari

Str. Nicolae Caramfil, Nr. 63 A, Et. 3, Cod poştal: 014142, Sector 1, Bucureşti, România

Tel: +40 21 2329887; Fax: +40 21 2329887

Email: contact@atfer.ro

Website: www.atfer.ro

 

ATFER reprezintă interesele comune ale societăţilor comerciale membre ale asociaţiei, în ceea ce priveşte reglementările în domeniul transportului feroviar, în faţa autorităţilor publice. Asociaţia are ca obiect de activitate reprezentarea şi promovarea intereselor comune ale membrilor săi precum şi combaterea fenomenelor de cocurenţă neloială şi tendinţelor de monopol, în vederea creării unui climat concurenţial normal şi stimulativ.